Členové

Hanácká kyselka, s.r.o.

Sídlo společnosti

Horní Moštěnice č.p. 547, 751 17 Horní Moštěnice
foo

Adresa společnosti

Sídlo: Horní Moštěnice č.p. 547,
751 17 Horní Moštěnice
Právní forma: s.r.o.
Jednatel/ředitel: Pavel Pražan

IČO: 46580824
DIČ: CZ46580824
Tel.: +420 581 275 211
E-mail: info@hanacka.cz
WWW: www.hanackakyselka.cz
Popis a historie

patří mezi nejvýznamnější výrobce  minerálních vod v České republice. Leží asi 10 minut na jihovýchod od středu obce Horní Moštěnice. Zde se nalézá nejstarší známé zřídlo vysoce kvalitní vody. Tato voda je poprvé připomínána roku 1854. Tehdy francouzská společnost hledala v okolí pomocí vrtů ložiska černého kamenného uhlí.

Při průzkumném vrtu, v hloubce asi 40 metrů, došlo místo nalezení vzorku uhlí k mohutnému vytrysknutí proudu vody ze zasazené trubky. Od té doby zůstala voda u zdejšího obyvatelstva v  takové oblibě, že i obecní správa nákladem obce na tomto místě zřídila vyzděné a přikryté studně. Tyto studně obec pronajala na řadu let drogistovi Osčádalovi a Františku Dvořákovi, účetnímu z Přerova, kteří se energicky pustili do příprav ke komerčnímu využití tohoto zdroje pitné a chuti lahodné vody.

Vzorky vody byly zaslány slavnému profesoru na české technické škole v Praze Františku Štolbovi k chemickému rozboru. Ten potvrdil, že jde o cennou kyselku alkalicko-zemito-sodnou a železitou, nasycenou volným kysličníkem uhličitým, obsahující též vzácné látky s léčivým významem. V okolí zřídla bylo postaveno zařízení lázeňského typu.

Budovy byly opatřeny věžičkami a tyto prostory sloužily i k vycházkám a posezení při rodinných výletech. Posledními soukromníky, kteří komerčně využívali pramen Hanácké kyselky do roku 1948 a kteří se posléze zasloužili o vznik společnosti Hanácká kyselka (září 1992), byla rodina paní Anny Pospíšilové.

Značky