Členové

Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo společnosti

15
Palackého náměstí 4 Praha
foo

Adresa společnosti

Sídlo: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
vedoucí oddělení: MUDr Lenka Hřebíková   

Tel.: +420 224 972 403
E-mail: cil@mzcr.cz
WWW: www.mzcr.cz