Členové

Vincentka, a.s.

Sídlo společnosti

15
Lázeňské náměstí 165, 76326 Luhačovice
foo

Adresa společnosti

Sídlo: Lázeňské náměstí 165, 76326 Luhačovice
Jednatel/ředitel: Jan Šumšal

IČO: 25 38 51 43
DIČ: CZ 25 38 51 43
Tel.: +420 577 131 260
E-mail: servis@vincentka.cz
WWW: www.rlplz.cz


Popis a historie

Přírodní zdroj léčivé minerální uhličité vody Vincentka vyvěrá ve zřídelní struktuře lázní Luhačovic, na severozápadním podhůří Bílých Karpat, v klimaticky velmi příhodném prostředí na okraji rozsáhlých lesních komplexů, v nadmořské výšce 256 m.

Luhačovické uhličité minerální vody jsou svým vznikem a výskytem vázány na paleogenní flyšový komplex. Zvrásnění sedimentární flyšové formace do výrazného antiklinálního pásma umožnilo uchování původních mořských synsedimentárních vod v luhačovickém pískovcovém souvrství, odkud jsou v důsledku hydraulických vlivů prostých podzemních vod zóny aktivní vodní výměny pozvolna vytlačovány k povrchu zemskému.

Vzájemným mísením původních reliktivních mořských vod, prostých podzemních vod a juvenilního oxidu uhličitého se formuje přírodní minerální voda z přírodního léčivého zdroje Vincentka.

Společnost trvale investuje do modernizace provozu i rozšíření kapacit zejména pro výrobu nových doplňkových výrobků řady Vincentka, které využívají vzácného chemického složení, mineralizace i pozitivních účinků Vincentky. Narůstající poptávka po všech výrobcích společnosti VINCENTKA a.s. potvrzuje vracející se důvěru zákazníků z tuzemska i ze zahraničí k přírodním produktům.