O svazu

Historie

Volné sdružení výrobců a prodejců minerálních vod vzniklo v roce 1992 pod vedením Jiřího Černého, a to na popud výrobců minerálních vod, kteří hledali společnou platformu pro řešení totožných problémů.
Jana Ježková

Ing. Jana Ježková

předsedkyně Svazu minerálních vod

Svaz minerálních vod a.s.
Horova 3, 360 21 Karlovy Vary

Všechny kontakty

Sdružení se postupně transformovalo do Svazu minerálních vod, který v současné době sdružuje téměř všechny výrobce přírodních a ochucených minerálních vod z České republiky.

Svaz minerálních vod se aktivně podílel na zrodu české porevoluční legislativy, především zákona o potravinách, zákona o lázních a vodního zákona.

Členové Svazu minerálních vod se účastnili jednání, formulovali své návrhy znění zákonů týkajících se výroby minerálních a balených vod a zasahovali do potravinářské legislativy a legislativy ochrany životního prostředí.