O svazu

Obecně

Minerální vody jsou pro pitný režim populace všech věkových kategorií důležité. Kvalita značkových minerálních vod je pro spotřebitele zárukou kvality nápoje.
Jana Ježková

Ing. Jana Ježková

předsedkyně Svazu minerálních vod

Svaz minerálních vod a.s.
Horova 3, 360 21 Karlovy Vary

Všechny kontakty

Svaz minerálních vod je aktivním členem Potravinářské komory, jejímž prostřednictvím uplatňuje připomínky k předkládané české i evropské legislativě.

Úzce spolupracuje se Svazem výrobců nealkoholických nápojů, Českým průmyslovým sdružením pro obaly a životní prostředí, se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s dalšími zájmovými sdruženími.

Členové Svazu minerálních vod drží řadu certifikátů kvality - ISO, IFS, BRC, normu ISO 22000 - které pravidelně každý rok obhajují před auditory mezinárodních společností. Díky tomu mohou soustavně kontrolovat zavedené systémy kvality a dále je zlepšovat a inovovat.

Členové Svazu minerálních vod stojí za propagací zdravého pitného režimu. Díky jejich osvětě získává populace adekvátní informace, jak správně pít. Členové publikují vlastní články, poskytují rozhovory a připravují podklady pro média.

Svaz minerálních vod monitoruje veškerá legislativní opatření, sleduje vývoj produktů v oboru a snaží se zabraňovat případnému administrativnímu omezování výroby a obchodu. Jen precizní práce Svazu minerálních vod může vést k tomu, že ve všech zemích Evropy bude k dostání stejně kvalitní, a přesto originální, konkurenceschopná minerální voda.

Statutárním orgánem Svazu minerálních vod je výkonný výbor, který má dva členy, předsedu a místopředsedu.
Revizním orgánem, který je na výkonném výboru nezávislý, je revizor účtu.
Výkonný výbor je volen na tři roky. V současné době vykonává funkci předsedy Ing. Jana Ježková, funkci místopředsedy MUDr. Jana Foltinová.
Členové Svazu minerálních vod, zastoupeni řediteli jednotlivých společností, se scházejí pravidelně na jednáních jednou za dva měsíce.