O svazu

Poslání

Hlavním tématem Svazu minerálních vod je již od jeho počátku oblast legislativy. Legislativa totiž stanovuje limity pro výrobní postupy, úroveň jakosti výrobků i úroveň ochrany a informovanosti spotřebitelů.
Jana Ježková

Ing. Jana Ježková

předsedkyně Svazu minerálních vod

Svaz minerálních vod a.s.
Horova 3, 360 21 Karlovy Vary

Všechny kontakty

Svaz minerálních vod

  • prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů a jejich zákazníků – spotřebitelů

  • zprostředkovává kontakt s legislativními orgány a s příslušnými orgány státní správy, kterým podává návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů

  • napomáhá členům v orientaci v oblasti legislativy

  • umožňuje členům Svazu minerálních vod vykonávat podnikatelskou činnost s vysokou odborností a profesionalitou

Svaz minerálních vod se také podílí na zvyšování informovanosti odborné a laické veřejnosti ohledně pestré nabídky domácích minerálních vod, ohledně důležitosti pitného režimu pro zdraví a prospěšnosti jednotlivých minerálů. Svaz k tomu využívá řadu komunikačních prostředků, masová média, ale také oborové semináře a konference. Více informací naleznete na www.pijtezdravouvodu.cz