Pijte zdravě

Základem vhodného a zdravého pitného režimu je znalost dvou důležitých parametrů – správného čtení etiket a základní orientace v legislativě.
Podrobnější informace ohledně zdravého pití naleznete na adrese:
www.pijtezdravouvodu.cz


Pijte zdravou vodu

Etikety poskytují adekvátní informace o druhu nápoje a jeho vhodnosti pro určité skupiny obyvatel.

Legislativa vymezuje téma vody v užším kontextu. Balená voda je potravina, jejíž zdravotní a jakostní požadavky reguluje zákon o potravinách 110/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy, konkrétně vyhláška č.275/2004 Sb. v platném znění „O požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a způsobu jejich úpravy“, která reguluje požadavky na zdravotní nezávadnost a označování jednotlivých druhů vod.

Vyhláška rovněž rozděluje balené vody na:

  • přírodní minerální vody

  • pramenité vody

  • kojenecké vody

  • balenou vodu pitnou