1

Poslání Svazu

Prioritou a hlavní činností Svazu minerálních vod je již od jeho počátku oblast legislativy. Legislativa totiž stanovuje limity pro výrobní postupy, úroveň jakosti výrobků i úroveň ochrany a informovanosti spotřebitelů.

O svazu minerálních vod

2

Hlavní zásady

Svaz minerálních vod se zaměřuje na podnikatelské i spotřebitelské aspekty:

  • Prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů i jejich zákazníků.
  • Zajišťuje kontakt s legislativními orgány a usnadňuje tím prosazení společných zájmů.
  • Napomáhá členům svazu orientovat se v oblasti legislativy.

O svazu minerálních vod

3

Historie Svazu

Volné sdružení výrobců a prodejců minerálních vod vzniklo v roce 1992 pod vedením Jiřího Černého,
a to na popud výrobců minerálních vod, kteří hledali společnou platformu pro řešení totožných problémů.

O svazu minerálních vod

1 2 3

Pijte zdravě

Svaz minerálních vod představuje edukační osvětový program „Pijte zdravě“. Kampaň se zaměřuje na:

  • osvojení orientace v legislativě

  • správné čtení etiket


další informace

Kontakt

Svaz minerálních vod, a.s.
Horova 3, 360 21 Karlovy Vary

Ing. Jana Ježková
předsedkyně Svazu minerálních vod

Tel./fax: 353 585 160
E-mail: jana.jezkova@svaz-mv.cz

Mapa zdrojů

Zobrazit