POSLÁNÍ

Svaz minerálních vod pomáhá svým členům řešit legislativní otázky a přispívá tak k jejich lepšímu a efektivnějšímu podnikání. Zároveň se podílí na zvyšování kvality pitného režimu napříč odbornou i laickou veřejností.

Svaz minerálních vod se zabývá především oblastí legislativy, která má podstatný vliv na fungování a podnikatelskou činnost jejich členů. Mezi jinými jde o legislativu, která stanovuje limity pro výrobní postupy, určuje úroveň jakosti výrobků a nastavuje kvalitu ochrany a informovanosti spotřebitelů.

Svaz se také snaží zlepšit obecnou informovanost ohledně pitného režimu a jeho důležitosti. Pravidelně seznamuje veřejnost s pestrou nabídkou minerálních vod a s prospěšností jednotlivých minerálů. Využíváme k tomu jak klasickou komunikaci a média, tak oborové semináře a konference. Pro více informací navštivte náš odborný portál www.pijtezdravouvodu.cz/

méně

více

HISTORIE

Svaz byl založen v roce 1992 jako volné sdružení výrobců a prodejců minerálních vod. Pod vedením Jiřího Černého vznikla jedinečná platforma pro řešení společných problémů a ochranu společných práv.

více

Z původního sdružení se postupně stal Svaz minerálních vod, z.s., mezi jehož členy v současné době patří téměř všichni výrobci přírodních a ochucených minerálních vod v České republice.

Během svého dosavadního působení svaz sehrál významnou úlohu při zrodu nové porevoluční legislativy, mezi jinými také zákona o potravinách, zákona o lázních nebo vodního zákona.

Členové svazu se dále aktivně zapojili do tvorby zákonů a vyhlášek týkajících se výroby minerálních i ostatních balených vod, aktuální potravinářské legislativy a legislativy ochrany životního prostředí.

méně

ZÁSADY

Naší hlavní prioritou je obhajovat práva a prosazovat společné zájmy našich členů a jejich zákazníků. Pracujeme na principu maximální otevřenosti. Díky sdruženému know how a aktivnímu kontaktu s legislativními orgány a státní správou napomáháme našim členům orientovat se v oblasti legislativy a usnadňujeme projednávání a řešení důležitých právních otázek a nařízení. Věnujeme se také osvětě správného pitného režimu a edukaci veřejnosti.

více

Monitorujeme veškerá legislativní opatření, která se dotýkají našich členů a činnosti jejich podnikání. Sledujeme vývoj produktů v oboru a pokoušíme se zabraňovat případnému omezování výroby a obchodu. Zasazujeme se o to, aby ve všech zemích Evropy byla k dostání stejně kvalitní, a přesto původní a konkurenceschopná minerální voda.

Členové svazu jsou držiteli řady certifikátů kvality – ISO, IFS, BRC nebo normy FSSC 22000, které každý rok obnovují před auditory mezinárodních společností. Společně i jednotlivě neustále pracujeme na kvalitativním vylepšování výrobních procesů, jejich inovaci a kontrole zavedených systémů.

Jako Svaz minerálních vod, z.s., jsme aktivním členem Potravinářské komory, jejímž prostřednictvím se vyjadřujeme k předkládané legislativě na české i evropské úrovni.

Úzce spolupracujeme také se Svazem výrobců nealkoholických nápojů, Českým průmyslovým sdružením pro obaly a životní prostředí, se Svazem obchodu a cestovního ruchu a s dalšími zájmovými sdruženími.

Stojíme rovněž za propagací zdravého pitného režimu. Pomocí osvětových kampaní poskytujeme občanům adekvátní a ověřené informace, jak správně a zdravě pít. Členové svazů navíc publikují své vlastní články nebo se angažují v médiích.

méně

PIJTE ZDRAVĚ

Správný pitný režim je jedním z nejdůležitějších prvků zdravého životního stylu. Spustili jsme edukační program Pijte zdravě, který se snaží pomocí osvětové kampaně vylepšit pitné návyky české veřejnosti.

Základem vhodného a zdravého pitného režimu je znalost správného čtení etiket. Obsahují potřebné informace o druhu nápoje a jeho vhodnosti. Ne každá voda je určená pro všechny skupiny spotřebitelů.

Edukační program Pijte zdravě navíc spotřebitele seznamuje se základními legislativou. Ta definuje balenou vodu jako potravinu, jejíž zdravotní a jakostní požadavky reguluje zákon o potravinách 110/1009 Sb. a jeho konkrétní prováděcí předpisy. Podle vyhlášky č. 275/2004 Sb. se balená voda rozděluje na přírodní minerální vody, pramenité vody, kojenecké vody a balenou vodu pitnou.

Podrobnější informace ohledně zdravého pití objevíte na www.pijtezdravouvodu.cz/

Tyto webové stránky využívají k zajištění funkčnosti stránek a k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím Další informace